Sommerhus

Køb af sommerhus

Skal du købe sommerhus, er det vigtigt, at du har sat dig grundigt ind i bemærkningerne i tilstandsrapporten samt elinstallationsrapporten, da disse bemærkninger kan have stor indflydelse på de fremtidige omkostninger ved at eje sommerhuset.

Derudover kan der i dokumenterne være begrænsninger med hensyn til anvendelsen af sommerhuset, hegnspligt, bebyggelsesprocent samt regler vedr. færdselsret på grunden m.m.

I sager vedr. sommerhuse er det tillige en rigtig god ide at sætte sig ind i afløbs- samt kloakforholdene. Flere og flere kommuner har krav om f.eks. separatkloakering, hvilket vil betyde en forholdsvis stor omkostning for sommerhusejeren.

Det er derfor vigtigt, at alle dokumenterne bliver gennemgået grundigt, når du skal købe sommerhus.

Husk altid, at du ikke skal underskrive en købsaftale, medmindre der er indsat et behørigt bank- samt rådgiverforbehold.

Vi tilbyder

9.995 ,- inkl. moms

*Såfremt sælgers ejendomsmægler ikke udarbejder skøde, er honoraret 10.995 ,-

Tillægsydelser

 • Prisforhandling med ejendomsmægler 5% af prisafslaget
 • Ansøgning til godkendelse hos Civilstyrelsen 1.875 kr.

  Udlændinges køb af fast ejendom i Danmark kræver oftest godkendelse

 • Rådgivning ved efterfølgende fejl og mangler 2.500 kr.
 • Deltagelse ved nøgleoverdragelse 2.500 kr.

  Kun hovedstadsområdet

 • Simpelt testamente eller samejeoverenskomst 2.500 kr.

  Alle priser er inkl. moms, dog ekskl. tinglysningsafgift til staten