skilsmisseskøde

Tinglysning af skilsmisseskøde

Er du blevet skilt, og skal huset overdrages til din tidligere ægtefælle? Eller har du en forældrekøbslejlighed, som skal overdrages til dit barn? Hos Aforma kan vi selvfølgelig hjælpe dig i begge situationer.

Hvis du er blevet skilt, kan du faktisk ”undgå” at betale den variable tingslysningsafgift til staten (0,6% af handelsprisen), når ejendommen skal overdrages til din tidligere ægtefælle. Det kræver alene, at du uploader separationsbevillingen eller skilsmissebevillingen, når skødet skal tinglyses.

I skilsmissesager kan du altså spare en del af den dyre tingslysningsafgift og alene betale det faste gebyr på kr. 1.750,00 til tinglysningen af skødet.

Det kan derfor være en rigtig god ide at lade en professionel udarbejde skødet og foretage tinglysningen af dette.

Vi tilbyder

4.500 ,- inkl. moms

*Prisen er inkl. moms, dog ekskl. tinglysningsafgift til staten.