Andelsbolig

Køb af andelsbolig

Skal du købe andelsbolig, kan det umiddelbart virke lettere og mere overskueligt end ved køb af ejerbolig, da der f.eks. ikke skal laves skøde og refusionsopgørelse i en andelsbolighandel.

Rådgivning omkring foreningens økonomi og sammensætning er dog endnu vigtigere ved køb af en andelslejlighed. Grunden er, at foreningens økonomi og valg af lån er direkte forbundet med den månedlige boligafgift. Det vil sige, at hvis der er risikobetonede lån i foreningen, løber du som køber en stor risiko for, at boligafgiften på sigt vil stige markant.

Derudover kan der være vedtaget vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, der kan betyde, at andelsforeningen vil være nødt til at optage lån. Et sådan lån vil også have en direkte betydning for din daglige økonomi, da det vil medføre en stigning i de månedlige betalinger til andelsforeningen (boligafgiften).

Hvis boligafgiften i en andelsforening stiger markant, vil det have indflydelse på efterspørgslen og kan dermed give problemer ved et evt. senere salg. Der er desværre flere andelsforeninger, der er gået konkurs på grund af dårlig økonomi i foreningen. Hvis en andelsforening går konkurs, mister du ikke kun dit indskud, du vil også fortsat skylde banken de penge, du har lånt i andelen.

Det er derfor ekstremt vigtigt at få en grundig gennemgang af andelsforeningens forhold, når du skal købe en andelslejlighed.

Lad gerne din rådgiver se overdragelsesaftalen, før du underskriver den. Det er ikke kutyme, at der indsættes bank- samt rådgiverforbehold i overdragelsesaftalen.

Vi tilbyder

6.500 ,- inkl. moms

Tillægsydelser

 • Prisforhandling med ejendomsmægler 5% af prisafslaget
 • Ansøgning til godkendelse hos Civilstyrelsen 1.875 kr.

  Udlændinges køb af fast ejendom i Danmark kræver oftest godkendelse

 • Rådgivning ved efterfølgende fejl og mangler 2.500 kr.
 • Deltagelse ved nøgleoverdragelse 2.500 kr.

  Kun hovedstadsområdet

 • Simpelt testamente eller samejeoverenskomst 2.500 kr.

  Alle priser er inkl. moms, dog ekskl. eventuelle gebyrer til administrator for udarbejdelse af overdragelsesaftale