Familieoverdragelse

Tinglysning af familieoverdragelse

Skal du sælge/overdrage en forældrekøbsbolig til dit barn, er der regler for, hvilken pris boligen må blive handlet til. Ifølge gældende regler kan man overdrage en bolig til nærtstående til 15 % under den offentlige vurdering. Regeringen har dog vedtaget, at der kommer nye ejendomsvurderinger, og de forventes at stige over det meste af landet.

Såfremt Skat vurderer, at den anførte værdi af boligen er sat for højt eller for lavt, vil det formentlig udløse en afgift til Skat.

Før du overdrager boligen til nærtstående, er det derfor en rigtig god ide at sætte dig grundigt ind i reglerne, så du eller dit barn ikke risikerer at skulle betale afgift til Skat ved overdragelsen.

Det kan derfor være en rigtig god ide at søge rådgivning hos en køberrådgiver for så vidt angår gældende lovgivning samt udarbejdelse af skøde.

Vi tilbyder

4.500 ,- inkl. moms

*Prisen er inkl. moms, dog ekskl. tinglysningsafgift til staten.