Projektbolig

Køb af projektbolig

Skal du købe projektbolig, er der mange ting, som skal overvejes i købsaftalen. Ved projektsalg får sælger oftest sin egen advokat til at udarbejde købsaftalen. Det vil sige, at det ikke er en standard købsaftale med de normale forbehold, som normalt beskytter køber.

Sælger har oftest indsat specielle ansvarsfraskrivelser vedr. fejl og mangler, BBR-arealer og som regel også for byggeriets færdiggørelse. Når sælgers advokat har udarbejdet købsaftalen, er denne som regel en lang ansvarsfraskrivelse for sælger, hvilket vil sige, at du som køber bliver pålagt en del ekstra ansvar, i forhold til hvis du havde købt en eksisterende lejlighed eller villa.

Derudover ses det en gang imellem, at en bygherre går konkurs undervejs i byggeriet. Det er derfor vigtigt, at man som køber også kender sine rettigheder, hvis det skulle ske.

Man kan som regel ikke få mange ændringer igennem på projektsalg, men det er vigtigt, at du som køber ved, hvilke forpligtelser du har, og hvilke risici du løber, når du køber en projektbolig.

Husk derfor altid, at du ikke skal underskrive en købsaftale, medmindre der er indsat et behørigt bank- samt rådgiverforbehold. Fortrydelsesretten er dog gratis at bruge, når der er tale om projektboliger.

Vi tilbyder

9.995 ,- inkl. moms

Tillægsydelser

  • Prisforhandling med ejendomsmægler 5% af prisafslaget
  • Ansøgning til godkendelse hos Civilstyrelsen 1.875 kr.

    Udlændinges køb af fast ejendom i Danmark kræver oftest godkendelse

  • Rådgivning ved efterfølgende fejl og mangler 2.500 kr.
  • Simpelt testamente eller samejeoverenskomst 2.500 kr.

    Alle priser er inkl. moms, dog ekskl. tinglysningsafgift til staten